Við söfnum ekki persónuupplýsingum nema í tengslum við fréttabréfið okkar og vefverslunina okkar. Við deildum aðeins persónuupplýsingum með kerfinu tengdu fréttabréfinu og vefverslunninn og deilum þeim aldrei með öðrum.

Ef þú afskráir þig af póstlistanum þá eyðum við öllum upplýsingum tendri þeirri skráningu. Það sama gildir um vefverslunina.

Við notum þjónustu gegn ruslpósti og ef þú skilur eftir umsögn á vefnum þá fer hún í gegnum þá þjónustu.